Powiat Toruński bez barier

Menu dodatkowe

Treść strony

9. Gmina Łubianka

Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance

Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance rozpoczęła działalność  01.05.2018 roku. Instytucja powstała na mocy Uchwały nr XXXV/278/2018  Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. z połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance oraz Centrum Kultury w Łubiance.

Do podstawowych zadań BCK należy:

- zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności gminnej,

- gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypżyczenia do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym,

- prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej,

- popularyzacja książki i czytelnictwa,

- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

- stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kol i klubow zainteresowań, sekcji, zespołów itp.,

- organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, impreze artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,

- prowadzenie działalności promocyjnej,

- koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, t.j. z zakresu kultury,

- współdzialanie z instytucjami i organizacjami  społecznymi w zakresie zaspakajania potrzeb kulturowych mieszkańców,

- nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo - rekreacyjnej

 

Dane teleadresowe:

strona internetowa: https://www.lubianka.pl/9438,biblioteka-centrum-kultury

Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance
ul. Toruńska 4, 87-152 Łubianka
tel.: 883 858 748
e-mail: bck@lubianka.pl

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.