Powiat Toruński bez barier

Menu dodatkowe

Treść strony

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie

Decyzję o powstaniu biblioteki gminnej podjęto na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w Czernikowie Uchwałą nr 43 z dnia 30 sierpnia 1948 r. Obecnie placówka posiada ponad 15tys. woluminów. Jakość i charakter księgozbioru kształtują potrzeby czytelnicze, każdego roku w budżecie biblioteki są zabezpieczone środki na zakup nowości książkowych. Biblioteka pozyskuje nowych czytelników poprzez różnorodne formy pracy, zarówno z czytelnikiem indywidualnym jak i zespołowym. Czyni to bibliotekę ważnym ośrodkiem dla środowiska. Dla dzieci organizowane są specjalne konkursy literackie i plastyczne, spotkania w ramach edukacji czytelniczo-medialnej, przygotowywane w przy współpracy z nauczycielami szkół z terenu gminy. W kalendarz stałych imprez biblioteki wpisał się międzyszkolny konkurs wiedzy o regionie z cyklu „Małe ojczyzny”. Tematycznie obejmuje on zagadnienia związane z historią, geografią, kulturą i sztuką Ziemi Dobrzyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem naszej gminy.

Niezwykłym przeżyciem dla czytelników są spotkania autorskie z pisarzami, poetami, wybitnymi twórcami regionu. Czernikowska biblioteka gościła w swoich murach wiele znanych osobistości. W ostatnich latach z czytelnikami biblioteki spotkali się m.in.: Marta Fox, Krzysztof Petek, Grzegorz Kasdepke, Zbigniew Branach, Kazimierz Szymeczko, Wanda Chotomska. Biblioteka organizuje też cykliczne spotkania z twórcami regionu, najbardziej znanym, również poza granicami naszej gminy jest poeta Dariusz Chrobak.

Od kilku lat biblioteka udostępnia czytelnikom stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. W trakcie tworzenia jest katalog komputerowy. Współpraca z władzami gminy układa się bardzo dobrze, baza materialna poprawiła się, ocieplono budynek, naprawiono dach, dokonano wymiany okien. Wierzę, że wspólny wysiłek władz i pracowników wpłynie korzystnie na dalsze wzmocnienie pozycji biblioteki w środowisku, a następne lata będą latami rozwoju.

 

Filia w Mazowszu

Biblioteka w Mazowszu powstała w kwietniu 1957 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. Obecnie podlega pod Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernikowie jako Filia nr 1.

Placówka oferuje czytelnikom 10330 tomów, z tego ok. 4400 tomów literatury pięknej dla dorosłych, 3900 tomów literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz ponad 2000 tomów z zakresu literatury popularno-naukowej. Oprócz książek prenumeruje 11 tytułów czasopism, m.in. Claudia, Dziewczyna, Auto Świat, Gazeta Pomorska. Na miejscu można korzystać z księgozbioru podręcznego (encyklopedii, leksykonów, słowników). Biblioteka sukcesywnie zakupuje nowości wydawnicze. Do dyspozycji czytelników są katalogi: alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy.

Od roku 2004 w bibliotece znajdują się trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Biblioteka zajmuje się również kulturą i edukacją wśród dzieci.

Organizuje m.in.
– konkursy (czytelnicze, plastyczne)
– zajęcia świetlicowe (zabawa z kredą)
– zajęcia plastyczne
– kalambury, gry planszowe i komputerowe

 

 Filia w Osówce

Filia biblioteki powstała w 1955r, początkowo mieściła się w prywatnym budynku później w gminnym. Biblioteka wielokrotnie była przenoszona obecnie (od 2004 r.) mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Osówce. Księgozbiór liczy 7780 książek, w tym literaturę piękną, popularno – naukową, literaturę dla dzieci i młodzieży, księgozbiór podręczny.

Biblioteka udostępnia również czasopisma.

W roku 2008 zarejestrowano 252 czytelników głównie dzieci i młodzież. Organizowane są wszelkiego rodzaju konkursy i zajęcia dla dzieci, które maja na celu upowszechnianie i zachęcanie do czytelnictwa, propagowanie właściwych postaw i rozwijanie zdolności manualnych. Biblioteka współpracuje również z szkołą podstawową w ramach zajęć pozalekcyjnych i przygotowywania apeli i imprez.

 

Dane teleadresowe:

strona internetowa: https://bibliotekaczernikowo.wordpress.com/


Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie
ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo
tel.: (54) 287 52 17
e-mail.: biblioteka@czernikowo.pl

 

Filia Biblioteki Gminnej w Osówce
87-632 Osówka
tel.: (54) 289 56 24
e-mail: bibliotekaosowka@czernikowo.pl

 

Filia Biblioteki Gminnej w Mazowszu
87-641 Mazowsze
tel.: (54) 289 59 74
e-mail: bibliotekamazowsze@czernikowo.pl

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.