Powiat Toruński bez barier

Menu dodatkowe

Treść strony

Lista bibiliotek na terenie Powiatu Toruńskiego z podziałem na gminy:

 

1. Gmina Chełmża

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie jest jednostką organizacyjna  Gminy Chełmża. Od 2008 roku funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury. Siedziba biblioteki głównej mieści się w Zelgnie.Bibliotece podlegają filie w miejscowościach: Głuchowo, Grzywna i Skąpe. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży.
Celem Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianie czytelnictwa, wiedzy, nauki i rozwoju kultury.

2. Miasto Chełmża

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży zasięgiem działania obejmuje aż 9 gmin (w tym 30 bibliotek): miasto Chełmża, gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka. Wiele form pracy Biblioteki to przede wszystkim działania skierowane na upowszechnianie czytelnictwa i podkreślanie dużej roli książki, która jest niezastąpiona do dostępu współczesnej wiedzy. Biblioteka pełni nie tylko rolę wypożyczalni i czytelni, ale również integruje środowisko, skupiając wokół siebie grono wrażliwych odbiorców kultury.

3. Gmina Czernikowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie

Decyzję o powstaniu biblioteki gminnej podjęto na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w Czernikowie Uchwałą nr 43 z dnia 30 sierpnia 1948 r. Obecnie placówka posiada ponad 15tys. woluminów. Jakość i charakter księgozbioru kształtują potrzeby czytelnicze, każdego roku w budżecie biblioteki są zabezpieczone środki na zakup nowości książkowych.

 

 

 

4. Gmina Lubicz

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym

MISJA BIBLIOTEKI:

  • Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształcenia mieszkańców.
  • Pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz.
  • Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.
  • Świadczenie usług w zakresie komunikacji internetowej.
  • Współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami.
  • Podejmowanie działań i koordynacja prac służąca unowocześnieniu biblioteki.

5. Gmina Łysomice

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach

W 1985 r. na bazie Filii Książki Rolniczej powstała Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach, powołana na mocy uchwały Rady Narodowej w Łysomicach nr VI/25/85 z dnia 12 listopada 1985 r. Od tej pory GBP w Łysomicach stała się koordynatorem pracy innych bibliotek działających na terenie gminy – filie  GBP w : Turznie, Lulkowie, Ostaszewie, Gostkowie i Zakrzewku.

 

6. Gmina Obrowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach

Jako biblioteka uniwersalna, gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników. Zbiory udostępniane są na miejscu i na zewnątrz. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek.Księgozbiór w niej zgromadzony na dzień 31 grudnia 2007r. (po dokonanych selekcjach) liczy ogółem 10.464 woluminy. Obejmuje wydawnictwa z zakresu literatury pięknej, polskiej i obcej, literatury popularnonaukowej ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz wydawnictwa dla dzieci i młodzieży.

7. Gmina Wielka Nieszawka

Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce

Biblioteka w Małej Nieszawce została utworzona w roku 1949. Zgromadzony księgozbiór liczy obecnie ponad 14 tysięcy woluminów książkowych, w tym około 4 tysiące woluminów stanowi literatura dla dzieci i młodzieży. Ponadto czytelnicy mogą tu korzystać z innych materiałów bibliotecznych i 3 komputerów z siecią Internet.

 

8. Gmina Zławieś Wielka

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej

Nowa lokalizacja w sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Kultury dała szansę na bliską współpracę tych instytucji, dzięki temu wzrosła działalność kluturalno-oświatowa. Od kilkunastu lat dzieci i młodzież  brały udział w organizowanych razem z GOK  spotkania z poezją, inscenizacjach bajek.  Młodzi czytelnicy uświatniały  występami  akademie i spotkania z okazji różnych imprez gminnych - Konstytucji 3 maja czy odzyskania Niepodległości  Polski, Dnia Kobiet,Dnia Matki, Dnia Sportowca , Dni służby Zdrowia, Nauczyciela, Dnia Strażaka, Dożynek Gminnych czy wigilijnych spotkań  opłatkowych.

9. Gmina Łubianka

Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance

Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance rozpoczęła działalność  01.05.2018 roku. Instytucja powstała na mocy Uchwały nr XXXV/278/2018  Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. z połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance oraz Centrum Kultury w Łubiance.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.